Každý věříme v něco jiného, někdo v pokrok vědy a techniky, někdo v boha, někdo v nadpřirozené schopnosti a někdo pouze v sebe samotného. Víra obecně nás v životě posouvá dál, dodává nám odvahu i trpělivost volit při své životní cestě ten pro nás správný směr. Každý z nás ale na své cestě potřebuje někdy pomoci, tím není myšleno vzít za ručičku a někam dovést, stačí jen poradit. A takových rad může být mnoho. Některé rady člověka k něčemu nabádají, aby něco udělal nebo naopak neudělal, ty bývají často nástrojem manipulace. Nejvíce nám ale pomůže moudrá rada. A která, že to je? Je to například rada, která nám umožní lépe poznat sebe sama, upozorní nás na naši slabou stránku a přitom ponechá na nás, jak se s touto svojí vlastností vypořádáme. Je to upozornění na příležitost, která se schovává za příští zatáčkou, nebo také poskytnutí informace - chybějícího střípku do skládačky, která nám usnadní svobodně si rozhodnout jakou cestu si dále vybereme.

Představa moudré rady, autorka Tereza Valášková

Představa moudré rady, autorka Tereza ValáškováMoudrá rada má svou cenu, zřídka ji dostaneme na potkání. Ani to, že za radu zaplatíme nám nezaručí, že bude moudrá. Moudré rady dávají moudří lidé a je úplně jedno jestli se tito lidé nazývají osobní kouči, rozvojový poradci, nebo třeba kartáři. Pro řadu z nás - technokratů - může být právě poslední skupina kontraverzní. Proč? Jaký stereotyp máme spojený se slovem kartářka? Vybaví se nám rozložitá paní, která slibuje zdraví, štěstí a bohatství? Komu ho slibuje? Lidem, kteří přesně toto chtějí slyšet, lidem, kteří nehledají rádce - mentory. Jsme ochotni si připustit, že moudrá rada není o kartách samotných, ale především o člověku, který je drží v ruce?

Během naší dlouhodobé spolupráce s paní Helen Stanku jsme od ní dostali mnoho moudrých rad, ze kterých čerpáme v našem profesním i osobním životě. Tak například, že konkurence se nepomlouvá, nebo že pouhé soustředění se na boj s konkurencí člověka nikam neposouvá. Můžeme v našem oboru kritizovat patologické vzorce chování, nikoliv však veřejně kritizovat své soupeře, není to fér. Naopak, s poctivými soupeři sdílíme podobný morální kodex i způsob práce. Schopný a poctivý soupeř nám může být v budoucnu dokonce dobrým partnerem, se kterým lze společně kráčet za většími cíly. A nepoctivý soupeř se před klienty znemožní dříve či později úplně sám.

Byla to také Helen Stanku, která nás v našich začátcích utvrdila v tom, že nejlepší obchodní vztahy postavíme na zdravé obezřetnosti, úpřímnosti a dlouhodobě budované vzájemné důvěře, spíše než na umění někoho "rychle a efektivně zobchodovat". Volba první cesty nám teď umožňuje se rozvíjet a tvořit, místo plýtvání času na nekonečný boj o krátkodobé zakázky.

Marek a Michal Rostovi, bráchové a spoluzakladatelé TRITON IT s.r.o.